Logsign 5651
Loglama Çözümleri

İnternet ortamında işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında; 5651 kanun numarasıyla, 4 Mayıs 2007 tarihinde kabul edilmiş ve 26530 sayılı resmi gazetede, 23 Mayıs 2007 tarihinde yayımlanmış bir yasadır.

 

5651 Yasasının Amacı Nedir?

15 Kasım 2008’de resmi olarak yürürlüğe girmiş olan ve yönetmelikler ile kapsamı genişletilen 5651 yasası, internet üzerinde suç oluşturabilecek durumlara karşı suçlunun takibi ve bulunması amacıyla çıkarılmıştır. Bu sayede, internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne geçilerek, kullanıcıların internet üzerinden aldatılmalarını ve yasal içerikte olmayan, kötü amaçlı içeriklerden korunması amaçlanmaktadır.

 
5651 Yasası Ne Anlama Gelmektedir?

5651 sayılı kanun maddesi kamu kurumları, özel şirketler ve kullanıcılar için bir öneri niteliği taşımamaktadır. İlgili kanun maddesinin gereklerinin yerine getirilmesi zorunlu kılınmıştır. Kanun maddesini yerine getirmeyen ilgili kurumlar için kanuni yaptırımlar söz konusudur. Bu yaptırımlar; uyarı, para cezası, hapis, kapatma ve yayından kaldırma v.b. şeklindedir.

 

Kanun maddesince alınması istenen tedbirler, aslında kullanıcıların çıkarlarını gözetmekte olup, uygulanmadığı takdirde kullanıcıya maddi zararlar açabileceği gibi, ilgili kuruluş için itibar kaybına da sebep olacaktır.

 

Yasa Kimleri Kapsıyor?

5651 yasası; ister ücretli, ister ücretsiz birden fazla kullanıcıya bir veya birden fazla internet bağlantısı üzerinden erişim hizmeti sağlayan tüm kurum ve kuruluşları kapsamaktadır.

 

Erişim Sağlayıcılar

Kullanıcılarına İnternet ortamına erişim olanağı sağlar. 406 sayılı Telefon ve Telgraf Kanunu ve Telekomünikasyon Hizmet ve Alt Yapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilen işletmeler erişim sağlayıcılığı faaliyetinde bulunabilirler. TTNET A.Ş., Superonline A.Ş., Borusan Telekom ve İletişim Hizmetleri A.Ş. gibi şirketler örnek olarak verilebilir.

 

Yer Sağlayıcılar

İnternet ortamında, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişilerdir. Yer sağlama işini ticari olarak yapan hosting firmaları başta olmak üzere, ticari olmasa da kendi sitelerini barındıran gerçek kişiler, kamu kurumları, üniversiteler, dernekler, şirketler, vakıflar vb. kuruluşlar da yer sağlayıcılığı faaliyetinde bulunabilirler.

 

İçerik Sağlayıcılar

İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir. Günlük gazeteler, dergiler içerik sağlayıcılara örnek olarak verilebilir. Yasaya göre; içerik sağlayıcılar, internet ortamında kullanıma sundukları her türlü içerikten dolayı sorumludurlar. Yine ticari veya ekonomik amaçlı içerik sağlayıcılar, tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdürler. Aksi takdirde, Telekomünikasyon iletişim Başkanlığı’nca idari para cezası verilebilir.

 

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar

Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlar. Fakat bu faaliyeti kar amacıyla değil, sosyal ya da bir yan hizmet olarak yerine getirir. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, şirketler, oteller gibi çalışanlarına ve müşterilerine internet erişim olanağı sunan yerler internet toplu kullanım sağlayıcıdır.

 

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar

İnternet salonu ve benzeri umuma açık yerlerde belirli bir ücret karşılığı internet toplu kullanım sağlayıcılığı hizmeti veren veya bununla beraber bilgisayarlarda bilgi ve beceri artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki oyunların oynatılmasına imkân sağlayan gerçek ve tüzel kişilerdir. Başta halk arasında “internet kafe” olarak bilinen yerler olmak üzere benzeri yerler ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcıdır.

 

Anko Bilgisayar, 5651 yasa gereğince loglama çözümü olarak ‘Logsign’ önermektedir.

Logsign Nedir?

Yeni Nesil Log Yönetim Sistemi Çözümüdür.

 

Logsign yeni nesil kolay kullanımlı bir log yönetim çözümüdür. Tüm kaynaklardan topladığı bilgi ve olayları sizin için rapor, korelasyon, alarm ve gelişmiş uygulamalara dönüştürür. Size Log yönetimi, raporlama, arama, alarm üretmekten bir operasyon merkezi kurmaya kadar geniş bir dünya sunar.Logsign aynı zamanda 5651, ISO27001 , PCI gibi yasal uyumluluklar konusunda en büyük yardımcınızdır.

 

Logsign aynı zamanda 5651, ISO27001 , PCI gibi yasal uyumluluklar konusunda en büyük yardımcınızdır.

Logsign Esnek ve Hızlı Raporlama ve Arama Sistemidir.

 

Logsign size yeni nesil mimarisi sayesinde kolay kullanımlı , modern , hızlı ve esnek bir raporlama sunar. Logsign konfigure edilebilen raporları , raporla hazırlama sihirbazları ve görselleştirme araçları ile raporlama sistemine bakış açınızı değiştirecek.

 

Logsign Güvenlik Operasyon Merkezidir.

 

Logsign size raporlamadan , alarm oluşturmaya , %100 konfigure edilebilir dashboardlardan görselleştirme ve korelasyon araçlarına detaylı bir iSOC ( information Security Operation Center ) için gerekli alt yapıyı sunar.

 

Logsign Akıllı Alarm Sistemidir.

 

Hemen kullanıma hazır dizaynı sayesinde haberdar olmak istediğiniz her ağ hareketi , zafiyetler ve güvenlik açıkları konusunda bir size akıllı bir uyarı sistemi sunar.

Logsign Görsel Korelasyondur.

Yeni nesil mimarisinin verdiği avantaj ile Logisgn tüm verileri birbirleri ile sürekli ilişkili olacak mimaride sınırsız bir korelasyon alt yapısında emrinize sunar. Bu yapı size olaylar , olaylara karışan kaynak , hedefler ve tüm detaylar gibi en kritik konularda hazır ve görsel korelasyon araçları sunar.

 

Logsign Yasal Uyumluluk Sağlar. ( 5651 , ISO27001 , PCI , …. )

 

Logsign ın rakiplerinden farklı olarak yaptığı tüm verileri toplayabilme yeteneği sayesinde yasal zorunluluklarınızı ne olur ise olsun birkaç dokunuşla sağlamanız mümkündür. Logsign ayrıca 5651 sağlamak amacı ile ülkemize özel geliştirmeler yaparak sizin en güvenilir ve kolay şekilde 5651 ile ilgili yasal uyumlulukları yerine getirmenize yardımcı olur.

Teklif Alın

captcha